Tengella är ett affärssystem framtaget under många års tid för att uppfylla städbranschens behov av att:

  • Effektivisera processerna genom att jobba snabbare och smartare
  • Ta bra beslut baserade på korrekt beslutsunderlag
  • Bli lönsammare i varje steg genom förebyggande lönsamhetskontroller
  • Förbättra kvalitén genom att hantera processavvikelser
  • Öka samverkan med kunderna
  • Underlätta kommunikationen med personalen

Höj marginalerna!

Med Tengella förenas många olika system, manuella som systematiserade, i ett och samma system. Detta är grunden för att jobba med effektiva automatiserade processer, vilket ger bättre lönsamhet. Tengella är även byggt för att hjälpa företaget att kontrollera och förebygga så att verksamheten bedrivs så lönsamt som möjligt och med så bra kvalitet som möjligt. Den effektiva schemaläggningsfunktionen underlättar personalplaneringen så att rätt arbete utförs i rätt tid. Att uppdraget faktureras korrekt och att rätt lön betalas ut till den anställde. Genom schemaläggningen skapas automatiskt scheman för personalen som enkelt distribueras via utskrift, e-post eller mobilen.

Systemet hjälper till att styra verksamheten i rätt riktning. Flertalet funktioner finns inbyggda som möjliggör att städuppdragen bedrivs lönsamt och med bästa möjliga kvalitet. Exempelvis finns kontroller för att arbetet ska förbli lönsamt: vad som måste förbättras, att inget missas, att tider inte rinner iväg, att avvikelser faktureras. Detta är möjligt då det mesta finns i ett och samma system som till sin uppbyggnad jobbar processbaserat. Tengella är ett affärssystem framtaget under många års tid för att uppfylla städbranschens behov av att ge en bra bild över hur verksamheten går. Det finns inbyggda analysmodeller och rapporter för att följa upp sin verksamhet per städuppdrag, kund, arbetsledare, avtalsstäd, material, extrajobb och totalt. Det finns också verktyg som varnar för de städprojekt som går under en viss lönsamhetsgräns och vad som måste förbättras. Med detta får man underlag att fatta framgångsrika beslut/åtgärder för att verksamheten ska blir lönsammare.

Helt webbaserat!

Tengella är 100 % webbaserat vilket innebär att du som kund inte behöver tänka på själva driften av systemet utan loggar bara in! Inga servrar, databaser o s v måste installeras hos våra kunder. Även ny funktionalitet och uppgraderingar kan läggas in smidigt, utan att konsulter måste vara på plats. Hela systemet körs idag på Microsofts egna ”molnetlösning”, vilket innebär en stor trygghet för användarna.

Systemet är konstruerat så att uppgraderingar inte nämnvärt stör den dagliga verksamheten, uppdateringar sker därför kontinuerligt för bästa möjliga funktionalitet. Eftersom det är webbaserat kan användarna komma åt det överallt, vilket är bra om man jobbar geografiskt utspritt eller om arbetsledarna måste söka och registrera information hemifrån eller ute på städobjekten (t ex besiktningar, merförsäljning e d). Allt detta gör att nyttan med systemet blir mycket hög och den totala driftkostnaden blir billigare än jämförbara system.


För mer information är du välkommen att höra av dig:

Tel: 08 - 522 464 00
© 2019 Carnero AB