Tengella

Tengella är datasystemet för städföretag. Tengella hjälper dig att effektivisera och kontrollera din städverksamhet, följa upp verksamheten och ta rätt beslut - helt webbaserat!

Exempel på innehåll i Tengella:

 • Säljstöd, kampanjer m m
 • Grafisk Schemaläggning
 • Uppehållshantering
 • Frånvarohantering
 • Tidrapportering
 • Automatiskt löneunderlag
 • Personalhantering
 • Materialhantering
 • Tidsavvikelsehantering
 • Arbetsorder/Extrajobb inkl arbetsorderpåminnelsehantering
 • Arbetskort
 • Kvalitetskontroller såsom hinder för att lägga ut mer tid än vad som är lönsamt
 • Städobjektshantering
 • Avtalshantering
 • Indexhantering
 • Fakturering
 • Nyckelhantering
 • Maskinhantering
 • Besiktningshantering
 • Dokumenthantering
 • Kvalitetsanmärkningar
 • Kundinlogg för bra service
 • Kundreskontra
 • Mobilkvittens Rapportpaket med bl a lönsamhetsuppföljning, interntidsbevakning

För mer information är du välkommen att höra av dig:

Tel: 08 - 522 464 00
© 2019 Carnero AB